Giới Thiệu

Nguyễn Duy

Trong khoá học bằng video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế một website chuyên nghiệp hiển thị được trên nhiều thiết bị khác nhau bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính bàn và laptop.

Bạn sẽ được học cách:

  • Sử dụng twitter bootstrap để nhanh chóng tạo layout cho trang web.
  • Tìm hiểu về thiết kế responsive
  • Sử dụng thư viện JavaScript để tạo các hiệu ứng ảnh slide, tab, modal, dropdown…
  • Sử dụng các icon trong bộ thư viện glyphicon icon hoàn toàn miễn phí

Thêm Phản Hồi

Danh Sách Bài Học

  1. Giới Thiệu
  2. Yêu Cầu