Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Yêu Cầu

Để nắm vững kiến thức của khoá học này người học cần có hiểu biết cơ bản về HTML và JavaScript. Nếu như bạn chưa có kiến thức cơ bản về HTML hoặc JavaScript thì bạn có thể tìm hiểu về hai ngôn ngữ nền tảng trong việc làm web này. Các khoá học cơ bản về HTML và JavaScript đều được phát hành hoàn toàn miễn phí trên CodeHub.vn.

Thêm Bình Luận