Thuật Ngữ Lập Trình

Hướng dẫn này bao gồm các bài học giải thích về các thuật ngữ sử dụng phổ biến trong lập trình. Bạn có thể coi đây như là một cuốn từ điển để có thể tra cứu cho thuật ngữ nào bạn chưa hiểu rõ thay vì phải đọc từ trên xuống dưới.

Thuật ngữ trong lập trình

Nội dung các bài học được viết theo cách đơn giản nhất có thể để cho những ai mới bắt đầu học về lập trình cũng có thể hiểu. Tuy nhiên với một số thuật ngữ nâng cao sẽ đòi hỏi bạn cần có một số kiến nhất định, trường hợp này chúng tôi sẽ để chú thích trong bài học.

Trong trường hợp đọc xong giải thích mà vẫn chưa hiểu hoặc không tìm thấy thuật ngữ mà bạn đang thắc mắc thì bạn có thể yêu cầu giải thích bằng việc đặt câu hỏi.

Danh Sách Bài Học

Ngôn ngữ lập trình Là Gì

Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc biệt được thiết kế để giúp các lập trình viên có thể dựa trên đó viết các chỉ dẫn để máy...

Internet of Things Là Gì

Internet of Things (hay IoT) là là một mạng lưới bao gồm các thiết bị phần cứng (như máy tính, điện thoại, tivi...), các thiết bị vận tải ...

MVC Là Gì

MVC là một kiểu mẫu kiến trúc phần mềm trong đó một ứng dụng sẽ được phân thành 3 thành phần khác nhau bao gồm Model, View và Controller. Mỗi thành phần ...

Máy Chủ Là Gì

Máy Chủ (hay server) là một máy tính được sử dụng để cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ cho nhiều máy tính khác trong cùng một mạng....

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học