Thuật toán mã hoá password của Wordpress

Các bác cho em hỏi Wordpress sử dụng thuật toán nào để mã hoá mật khẩu người dùng. Em thử mã hoá mật khẩu sử dụng thuật toán MD5 nhờ hàm md5() trong Wordpress nhưng cũng không được.

Em cũng đã thử dùng MD5 với việc loại bỏ hai ký tự đầu $P&B trong mật khẩu có trên database của Wordpress (như trong mật khẩu ở dưới đây);

$P$Bp.ZakMsm91lknxCtHSkc1DqdRPXeoR.

Nhưng cũng không đúng.

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Trần Anh, Hà Anh, Hoang Anh, Lê Trung, Trung Quân, Hoàng Giang, Tram Anh, Nguyễn Văn Tuấn, Huy Pro, Ánh Linh, Đăng Duy, Diệu Yến, Phúc Lê, Thu Thủy, Huyền Cano, Ánh Thủy, Đình Anh, Quang Nguyen, Phạm Vũ, Vũ Nhật Linh, Lê Huyền Trang, Ngô Thanh Hải, Lê Bình, Nguyễn Đạt, Huyền Cool, Thành Công, Hoan Capy, Hoàng Tùng

Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass). Framework này được công bố public và bạn có thể tải về file PHP implement thuật toán này tại trang chủ phpass.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo chi tiết cách implement thuật toán này trong Wordpress được thực hiện bởi class PasswordHash được khai báo trong tập tin class-phpass.phpphp.

Trả lời 3 ngày trước

Thêm Trả Lời