Tìm Hiểu về MySQLi Extension trong PHP

MySQLi extension cung cấp một loạt các hàm PHP như mysqli_connect(), mysqli_query()... giúp chúng ta có thể kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về MySQLi extension, đây cũng là một trong những thư viện được sử dụng rất phổ biến trong các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ PHP.

MySQLi extension trong PHP

MySQLi Là Gì

MySQLi (hay MySQL Improved) extension là một phần mở rộng (còn được gọi là thư viện hay mô-đun) được phát triển dành cho ngôn ngữ PHP giúp lập trình viên có thể dễ dàng kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL.

Thông thường khi viết ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ PHP thì MySQL thường được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Chính vì điều này nên MySQL extension được cài đặt mặc định khi bạn cài PHP trên máy tính.

Kiểm Tra Sự Tồn Tại Của MySQLi Extension

Để kiểm tra xem extionsion này được cài hay chưa bạn có thể sử dụng hàm phpinfo() và tìm kiếm tên extension này. Hoặc nếu như tập tin binary dùng để chạy PHP đã nằm trong biến môi trường (trên Windows) hoặc đã được thêm vào $PATH (trên Linux và Mac OS) thì bạn có thể kiểm tra bằng cách chạy câu lệnh sau trên cửa sổ dòng lệnh:

$ php -m | grep "mysqli"

Kết quả trả về của dòng lệnh trên trong trường hợp máy tính của bạn có MySQLI sẽ là mysqli.

Trường hợp bạn thấy không có kết quả nào trả về từ việc chạy dòng lệnh phía trên thì có nhiều khả năng MySQLi extension chưa được kích hoạt, bạn hãy theo dõi phần tiếp theo dưới đây để kích hoạt extension này.

Kích Hoạt MySQLi Extension

Đối với hệ điều hành Linux thì trong hầu hết các trường hợp MySQLi extension đã được kích hoạt mặc định (trừ trường hợp bạn cài đặt PHP phiên bản 7.0 trở lên). Ngược lại đối với hệ điều hành Windows thì MySQLi extension lại thường không được kích hoạt mặc định.

Trong cả hai trường hợp thì việc kích hoạt MySQLi extension khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần thực hiện một chỉnh sửa nhỏ trong tập tin cấu hình của PHP có tên là php.ini.

Tập tin này thường nằm trong thư mục cài đặt PHP. Với Windows thì tập tin này thường nằm ở địa chỉ C:\\php\php.ini hay C:\\XAMPP\php\php.ini..., với Ubuntu Linux thì tập tin này có thể nằm ở địa chỉ /etc/php.ini hoặc /etc/php/7.0/apache2/php.ini). Nếu bạn không tìm thấy ở các đường dẫn trên thì bạn có thể dùng mẹo nhỏ là sử dụng hàm phpinfo() để lấy ra các thông tin về phiên bản PHP được cài trên máy.

Mở tập tin này lên sử dụng một text editor có trên máy bạn (ví dụ như Notepad hoặc Notepad++) và tìm tới dụng này:

;extension=php_mysqli.dll

Xoá bỏ ký tự comment ; ở phía đầu dòng và sau đó khởi động lại web server để thay đổi mới tạo ra có hiệu lực.

Bước Tiếp Theo

Sau khi tìm hiểu về chức năng và kích hoạt MySQLi extension thì bây giờ bạn đã có thể bắt đầu sử dụng các hàm PHP cung cấp bởi bộ thư viện này giúp quản lý dữ liệu trên MySQL database.

Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan