Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache:

$ sudo service apache2 restart

Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng:

Address already in use

Làm cách nào để tìm ra các ứng dụng đang sử dụng cổng 80?

Được hỏi 2 năm trước
Bình chọn bởi: Thu Hang, Tân Late, Nguyen Duy, Minh Tâm, Ngọc Anh, Hanh Kute, Ánh Thủy, Lê Anh, Nguyen Lam, Hoang Anh, Hà Anh, Huyền SuBy, Roy Trịnh, Giang River, Ngô Hải, Nam Nguyễn, Vũ Linh, Vũ Hoàng, Truc Le, Trần Anh, Trần Diễm, Lê Trang, Huyền Cool, Vũ Hiển, Thủy Ruby, Huy Pro, Hằng Đỗ, Nguyễn Tuấn
1 Câu Trả Lời

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau:

$ lsof -i TCP:80

Hoặc:

$ lsof -i :80

Kết quả hiển thị:

  COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
  chrome 6536 coderx 322u IPv4 1507688   0t0 TCP 192.168.19.43:45372->204.11.109.77:http (ESTABLISHED)
Trả lời 2 năm trước
Bình chọn bởi: Thành Công, Duan Le, Nguyễn Tuấn

Thêm Trả Lời