Tự Học Thiết Kế Website với HTML, CSS và JavaScript

Tự Học Thiết Kế Website với HTML, CSS và JavaScript

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này được thiết kế dựa trên sự tiếp nối của khoá hướng dẫn tự học thiết website với HTML và CSS cùng trên trang CodeHub.vn.

Trong khoá học này các bạn sẽ học cách vận dụng các kiến thức nền tảng của JavaScript để tạo ra các hiệu ứng cũng như tương tác cho website. Các chức năng mà chúng ta sẽ thêm vào các trang web được tạo ra từ khoá hướng dẫn trước gồm có:

  • Phóng to hình ảnh trên trang khi người dùng click lên chúng
  • Tạo một slideshow bao gồm các hình ảnh các hoạt động công ty
  • Thêm trang câu hỏi thường gặp (FAQ) và tạo hiệu ứng accordion cho trang
  • Hiển thị năm hiện tại động

Các bạn có thể source code của các bài học trong hướng dẫn này về máy hoàn toàn miễn phí từ trang Github.

Danh Sách Bài Học

Về Khoá Học

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này được thiết kế dựa trên sự tiếp nối của khoá hướng dẫn ...

Trong bài học này chúng ta sẽ thực hiện một công việc khá đơn giản đó là thêm vào một tập tin để chứa chỉ mã lệnh JavaScript và sau đó chúng ta sẽ nhúng tập tin này ...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng JavaScript để khi người dùng click chuột lên ảnh trên trang thì trình duyêt sẽ mở ảnh này ở một tab mới....

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu cách mở tab mới để hiển thị duy nhất nội dung của ảnh sau khi người dùng click lên ảnh trên trang. Trong bài học này chúng ta sẽ...

Trước khi qua bài học thêm trang FAQ và tạo hiệu ứng accordion cho trang thì chúng ta sẽ cần làm một công việc rất quan trọng trong lập trình đó là refactor code. Nh...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng JavaScript để tạo hiệu ứng accordion cho trang FAQ.

Với hiệu ứng accordion này thì ban đầ...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học