Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS

Bài hướng dẫn này là sự tiếp nối của hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML. Người học sẽ được làm quen với việc thực hành sử dụng CSS để trang trí cho website doanh nghiệp được thiết kế trước đó sử dụng HTML.

Trong bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về:

  • Cách thiết kế bố cục một trang với CSS
  • Thiết kế menu cho trang
  • Căn lề bản đồ sử dụng HTML và CSS
  • Thiết kế sticky footer
  • Sử dụng Google fonts

Các bạn có thể tải về source code hoàn toàn miễn phí của bài hướng dẫn này về từ trang Github.

Danh Sách Bài Học

Về Khoá Học

Tự học thiết kế website với HTML và CSS là sự tiếp nối của khoá học tự học thiết kế website với HTML. Trong khoá họ...

Ở bài học đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện việc tách mã CSS nhúng vào HTML sử dụng thẻ <style> ra một tập tin riêng và rồi sau đó tron...

Thiết Lập CSS cho Body

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc thêm các luật CSS áp dụng cho phần tử body. Việc thêm CSS cho trang bắt đầu từ phần t...

Màu Sắc Của Liên Kết

Thông thường các trình duyệt sẽ hiển thị màu văn bản của trang với màu đen mặc định #000 và các liên kết sẽ...

Ở bài học này chúng ta sẽ căn lề nhanh cho bản đồ để nó hiển thị lấp đầy 100% độ rộng của phần tử container chứa nó.

Có h...

Ở bài học này chúng ta sẽ thêm CSS để thiết kế lại hiển thị của phần footer của website. Thiết kế chúng ta sẽ hướng tới đó là một sticky footer hay footer sẽ luôn hi...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng phông Google (hay Google fonts) cho trang web.

Chọn Phông

Google cung cấp cho chúng ta nhiều p...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang FAQ (Frequent Asked Questions) chứa danh sách các câu hỏi thường được hỏi và kèm theo đó là câu trả lời....

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học