Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap là một framework được phát triển đầu tiên bới các developer và designer làm việc tại Twitter. Dự án được bắt đầu vào giữa năm 2010 và là dự án open source (mã code được phát triển bởi cộng đồng và miễn phí sử dụng). Cho tới thời điểm này Twitter Bootstrap đã trở thành framework phổ biến nhất dùng trong việc thiết kế giao diện website sử dụng HTML, CSS, JS.

Trong khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết các bược để thiết kế một website sử dụng Twitter Bootstrap. Hiểu về responsive design, sử dụng các icon sẵn có trong framework và các tiện ích Javascript sẵn có.

Danh Sách Bài Học

Twitter Bootstrap Là Gì

Twitter Bootstrap là một khung làm việc front-end mã nguồn mở (open source front-end framework) được xây dựng với mục đích hỗ trợ việc thiế...

Chúng ta có hai cách khác nhau để có thể nhúng khung làm việc Twitter Boostrap vào trong trang:

Sử Dụng CDN

Với cách này bạn sẽ tham chiếu tới các...

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có tro...

Container

Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần tử container này sẽ ba g...

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các lớp CSS và cấu trúc của phần tử HTML trong khung làm việc Twitter Bootstrap.

Thẻ Đề Mục...

Glyphicons

Glyphicons là thư viện phổ biến để tạo ra các icon thông dụng và được đính kèm trong TB framework. Để sử dụng các icon này chúng ta chỉ cần định nghĩa các...

Chúng ta có thể gọi các hàm có trong thư viện JavaScript của Twitter Bootstrap theo hai cách khác nhau:

  • Sử dụng data-attribute: Với cách này bạn ...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học