Giới Thiệu

Twitter Bootstrap Là Gì

Twitter Bootstrap là một khung làm việc front-end mã nguồn mở (open source front-end framework) được xây dựng với mục đích hỗ trợ việc thiết kế giao diện front-end của website (bao gồm HTML, JavaScript và CSS). Twitter Bootstrap hỗ trợ thiết kế responsive giúp website có thể hiển thị được trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap là một front-end framework hỗ trợ thiết kế các website có thể hiển thị được trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Chạy

Tại Sao Chọn Bootstrap

Twitter Bootstrap đang được sử dụng phổ biến trên thế giới để thiết kế giao diện fron-end cho website bởi vì:

  • Dễ dàng sử dụng: Twitter Bootstrap rất dễ học và bạn có thể thành thạo nó chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.
  • Hỗ trợ thiết kế responsive: Bootstrap hỗ trợ thiết kế responsive qua đó website có thể hiển thị được trên nhiều loại thiết bị khác nhau như laptop, desktop, mobile, máy tính bảng (table)...
  • Hỗ trợ nhiều loại trình duyệt khác nhau: Sử dụng Bootstrap sẽ giúp bạn tạo được website tương thức với nhiều loại trình duyệt khác nhau.

Khung Làm Việc Twitter Bootstrap

├── css
│   └── bootstrap.min.css
├── fonts
│   ├── glyphicons-halflings-regular.eot
│   ├── glyphicons-halflings-regular.svg
│   ├── glyphicons-halflings-regular.ttf
│   ├── glyphicons-halflings-regular.woff
│   └── glyphicons-halflings-regular.woff2
└── js
    └── bootstrap.min.js

Khung làm việc Twitter Bootstrap bao gồm 3 thành phần chính:

  • Thư viện CSS: Bao gồm một tập tin CSS có tên là bootstrap.css hoặc bootstrap.min.css.
  • Thư viện JavaScript: Bao gồm một tập tin JavaScript có tên là bootstrap.js hoặc bootstrap.min.js. Thư viện JavaScript của Twitter Boostrap sử dụng jQuery nên bạn cần nhúng jQuery trước khi nhúng thư viện này.
  • Thư viện phông chữ: Bao gồm các tập tin chứa nội dung của các phông chữ được sử dụng trong khung làm việc Twitter Bootstrap.
Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan