Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Chào m.n!

Em sử dụng $http service trong một mô-đun của AngularJS nhưng gặp phải lỗi:

Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Mô-đun của em như sau:

App.module('ddb', ['ui.bootstrap', 'ui.sortable', 'ngDialog'])
        .provider('dashboard', rolesProvider);

rolesProvider.$injext = ['$http'];
rolesProvider = function ($http) {
    $http.get();
}

Các bác cho em hỏi làm sao để fix được lỗi trên vậy?

Được hỏi 11 giờ trước
Bình chọn bởi: Ngô Thanh Hải, Hoang Anh, Nguyen Thuy Trang, Huyền Cool, Lê Huyền Trang, Hang Tran, Nam Nguyễn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Huy Pro, Hanh Kute, Bao Ngoc, Khoi Tran, Minh Phạm, Đức Tuấn, Đinh Quang Huy, Huyền SuBy, Hoàng Thị Diệu, Trung Quân, Hoàng Giang, Tony Huynh

Thêm Trả Lời