Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Chào m.n!

Em sử dụng $http service trong một mô-đun của AngularJS nhưng gặp phải lỗi:

Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Mô-đun của em như sau:

App.module('ddb', ['ui.bootstrap', 'ui.sortable', 'ngDialog'])
        .provider('dashboard', rolesProvider);

rolesProvider.$injext = ['$http'];
rolesProvider = function ($http) {
    $http.get();
}

Các bác cho em hỏi làm sao để fix được lỗi trên vậy?

Được hỏi 4 ngày trước
Bình chọn bởi: Ngô Hải, Hoang Anh, Nguyen Trang, Huyền Cool, Lê Trang, Hang Tran, Nam Nguyễn, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Tuấn, Huy Pro, Hanh Kute, Bao Ngoc, Khoi Tran, Minh Phạm, Đức Tuấn, Đinh Huy, Huyền SuBy, Hoàng Diệu, Trung Quân, Hoàng Giang, Tony Huynh
0 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời