1 Câu Trả Lời

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Trước hết bạn cần cài đặt Visual Studio phiên bản mới nhất 2015 (hoặc cũ hơn là 2010) để phát triển ứng dụng sử dụng VB.NET.

Để phát triển ứng dụng game bạn cần cài thêm XNA cho Visual Studio. XNA cung cấp khung làm việc và các công cụ cần thiết để bạn có thể phát triển game chạy trên hệ điều hành Windows, Xbox 360 và Windows Phones.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan