Warning: POST Content-Length of 10866414 bytes exceeds the limit of 8388608 bytes in Unknown on line 0

Mọi người cho mình hỏi khi upload theme của Wordpress để cài đặt thì em gặp lỗi như trên thì phải fix như thế nào?

Được hỏi 5 tháng trước
Bình chọn bởi: Bảo Davis, Nguyễn Văn Tuấn, Khánh Duy, Thành Công, Hana Pham, Ngô Thanh Hải, Vũ Nhật Linh, Huyền Cano, Nguyen Thuy Trang, Trần Diễm, Hoàng Thị Diệu, Tân Late, Phạm Vũ, Nguyễn Đạt, Duan Le, Quang Nguyen, Vũ Văn Tân, Truc Le

Mở file cấu hình php.ini dành cho web server đang dùng với WordPress (tránh mở nhầm file php.ini dành cho PHP CLI) rồi sửa lại giá trị như sau:

upload_max_filesize = 200M 
post_max_size = 200M

Khởi động lại web server và kiểm tra lại.

Chúc bạn thành công!

Trả lời 22 giờ trước

Thêm Trả Lời