Xây Dựng RESTful API với Python và Flask

Flask là một microframework viết dựa trên Python hỗ trợ các lập trình viên dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng. Falsk được gọi là **microframework** bởi vì Flask được thiết kế với 2 tiêu chí là đơn giản và có thể mở rộng. ![Xây Dựng RESTful API

Về Khoá Học

Flask là một microframework viết dựa trên Python hỗ trợ các lập trình viên dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng. Falsk được gọi là microframework bởi vì Flask được thiết kế với 2 tiêu chí là đơn giản và có thể mở rộng.

Xây Dựng RESTful API với Python và Flask

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Flask để xây dựng một ứng dụng API dựa trên RESTful.

Danh Sách Bài Học

1
2
3
4

Tài Liệu Miễn Phí

Tham gia học hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học