Xây Dựng RESTful API với Python và Flask

Flask là một microframework viết dựa trên Python hỗ trợ các lập trình viên dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng. Falsk được gọi là microframework bởi vì Flask được thiết kế với 2 tiêu chí là đơn giản và có thể mở rộng.

Xây Dựng RESTful API với Python và Flask

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Flask để xây dựng một ứng dụng API dựa trên RESTful.

Danh Sách Bài Học

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cùngnhau tìm hiểu cách cây dựng một RESTful sử dụng Flask và một số các extension mở rộng khác của Python như flask_migrate, mash...

Trước khi bắt tay vào tạo ứng dụng web với Flask chúng ta cần cài đặt một số phần mềm. Ở bài học này chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm sau:...

Cấu Trúc Dự Án

Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tạo cấu trúc tập tin và thư mục của ứng dụng. Bạn hãy tạo một thư mục với tên ...

Bước thiết cơ sở dữ liệu này khá đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào tập tin config.py:

import os

# You need to replace the n...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học