Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js

Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với ReactJS.

Yêu Cầu

Để theo dõi bài hướng dẫn này bạn cần nắm vững Rails framework và có hiểu biết cơ bản về React.js.

Tải Souce Code

Bạn có thể tải source code của dự án từ repository được public trên Github.

Danh Sách Bài Học

Trong bài hướng dẫn này các bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với React.js. Để có thể hiểu được bài hướng dẫn thì yêu ...

Bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là khởi tạo dự án Rails. Việc này có thể được làm thông qua chạy câu lệnh rails dưới đây trên...

Nếu bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc với Rails thì chắc hăn bạn sẽ biết tới Restful API và khái niệm resource quen thuộc. Trong ph...

Lấy Về Danh Sách Record

Tính năng đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là hiển thị danh sách các record được lưu trong bảng records tr...

Sau khi hiển thị được danh sách các record trên DB thì ở bước này chúng ta sẽ thực hiện chức năng tạo mới record.

Thêm Action creat...

Ở bài học này chúng ta sẽ thêm phần nội dung dùng để hiển thị nội dung tóm tắt bao gồm ba phần là tổng số tiền đã thu, tổng số tiền đã chi và số tồn. Để làm điều này...

Tính năng tiếp theo chúng ta cần thực hiện đó là xóa record từ database. Với tính năng này chúng ta sẽ cần cập nhật UI bằng việc thêm một button để khi click vào sẽ ...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học