Xcode Cơ Bản

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bạn có thể tạo được một ứng dụng chạy trên iPhone. Trong khóa học bạn sẽ được làm quen với việc sử dụng Xcode IDE một môi trường phát triển tích hợp rất phổ biến dành cho các lập trình viên iOS, tìm hiểu về mô hình Model-View-Controller (MVC) và các thành phần UI (User Interface) có sẵn trong Xcode, sử dụng Story Boards để thiết kế giao diện...

Danh Sách Bài Học

Trước khi đi vào việc phát triển ứng dụng, chúng ta cùng bỏ một chút thời gian tìm hiểu về giao diện của Xcode. Ở đây tôi chia giao diện ra thành 8 khung nhau như bạ...

Interface Builder là một công cụ rất hữu ích trong Xcode. Trong bài học này bạn sẽ làm quen với giao diện của nó. Khi click chuột lên file ...

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy nhiên ứng dụng này khá đơn giản. Ở bài học này trở đi chúng ta sẽ tạo một ứ...

Để bắt đầu phát triển được ứng dụng iOS, bạn cần chuẩn bị một vài thứ sau:

Máy Tính Mac

Đây là yêu cầu cần thiết để có thể phát tri...

Để chạy ứng dụng Hello World vừa mới tạo ra, trên Xcode bạn click nút Run ở phía trên góc trái và được khoanh đỏ ở hình dưới:

...

Trong phần này chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện của các nút button vừa mới được thêm vào View Controller ở phần trước. Trên menu bấm chọn ...

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm các nút button vào trong View Controller có sẵn ban đầu. Trong khung Utilities click chọn Object Library ...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ứng dụng Hello World sử dụng Xcode. Sau khi mở Xcode bạn click vào menu File chọn New và click Proj...

Để thêm object chúng ta sẽ sử dụng thư viện object (Object library). Để hiển thị thư viện này trên thanh menu chọn View => Utilities => S...

Xoá Object

Trong phần trước, khi thêm vào Navigation Controller Object, object này được đùng để quản lý cách mà người dùng di chuyển giữa các màn hình khác n...

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học