Xcode Cơ Bản

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn...

Về Khoá Học

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bạn có thể tạo được một ứng dụng chạy trên iPhone. Trong khóa học bạn sẽ được làm quen với việc sử dụng Xcode IDE một môi trường phát triển tích hợp rất phổ biến dành cho các lập trình viên iOS, tìm hiểu về mô hình Model-View-Controller và các thành phần UI (User Interface) có sẵn trong Xcode, sử dụng Story Boards để thiết kế giao diện...

Danh Sách Bài Học
1

Làm Quen Với Xcode

2

Interface Builder

3

Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

4

Chuẩn Bị

5

Chạy Ứng Dụng

6

Chỉnh Sửa Object

7

Thêm View Object Vào Trong View

8

Ứng Dụng Hello World

9

Thêm Object

10

Xoá và Kết Nối Object

Tài Liệu Miễn Phí

Tham gia học hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học