Interface Builder

Linh Nguyễn

Interface Builder là một công cụ rất hữu ích trong Xcode. Trong bài học này bạn sẽ làm quen với giao diện của nó. Khi click chuột lên file Main.storyboard, Xcode sẽ hiển thị giao diện của Interface Builder trong khung editor:

Xcode Interface Builder

Ở đây bạn thấy có 2 khung trong Interface Builder được khoanh màu đỏ. Nếu bạn không thấy khung phía tay trái hiển thị, bạn có thể click vào nút được khoanh bởi vòng tròn màu xanh.

Khung ở tay trái có tên là khung Outline. Khung này chứa các đối tượng (Object) khác nhau như View Controller Scene hay View Controller. Mỗi đối tượng có thể chứa đối tượng khác bên trong nó. Nếu trên màn hình của bạn không hiển thị toàn bộ các đối tượng như trong hình trên bạn có thể click vào nút hình tam giác đặt trước tên của đối tượng. Mỗi đối tượng ở đây sẽ tương ứng với một một phần tử trong khung canvas khung được tô đỏ phía tay phải.

Khung canvas và khung outline có liên quan chặt chẽ với nhau. Khung canvas được dùng để hiển thị một cách trực quan các object có ở khung outline. Chỉ những object có thể được hiển thị trực quan như nút bấm, ảnh, biểu tượng mới có thể được hiển thị trong khung này. Một số object không có phần hiển thị sẽ chỉ xuất hiện trong khung outline.

Khi làm việc với object bạn có thể sử dụng một trong hai khung này.

Thêm Phản Hồi