Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

Lê Trung

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy nhiên ứng dụng này khá đơn giản. Ở bài học này trở đi chúng ta sẽ tạo một ứng dụng thực tế có tên là FirstApp sử dụng các công cụ như Interface Builder, Utilities hay Story boards mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước.

Ứng dụng FirstApp này sẽ có 2 màn hình, một màn hình sẽ hiển thị chân dung của các hoạ sĩ nổi tiếng. Khi người dùng click vào ảnh trong màn hình này, thiết bị sẽ hiển một màn hình thứ 2 với một tác phẩm được tạo bởi hoạ sĩ này cùng thông tin về hoạ sĩ.

Tạo và Thiết Lập Dự Án

Bây giờ quay trở lại Xcode và đóng dự án Hello World bằng cách click vào menu File và chọn Close Project. Sau đó, bạn cần lặp lại các bước thực hiện khi dự án Hello World để tạo dự án mới First App. Trên Xcode, vào phần menu và chọn File => New => Project. Sau đó, chọn Single View Application:

Tạo Dự Án Với Xcode

Trong màn hình tiếp theo bạn có thể điền các thông số như ở dưới đây:

Tạo Dự Án Với Xcode

Cuối cùng sau khi tạo xong dự án FirstApp, Xcode sẽ hiển thị thông tin dự án này trog khung Editor. Ở phần này để đơn giản chúng ta chỉ tập trung vào phát triển ứng dụng để nó chạy trên màn hình kiểu Portrait. Do đó trong khung Editor, sau khi click để chọn mục General bạn cần bỏ chọn 2 mục Lanscape Right như hình dưới đây:

Tạo Dự Án Với Xcode

Cuối cùng bạn cũng cần lưu ý thiết lập giá trị cho phiên bản iPhone sử dụng để mô phỏng và chọn TargetFirstApp.

Thêm Phản Hồi