Xcode: .gitignore

Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào?

Được hỏi 10 tháng trước
Bình chọn bởi: Phúc Lê, Bao Ngoc, Quỳnh Anh, Vũ Huy Hoàng, Trần Anh, Duc Otore, Minh Phạm, Nguyen Duy, Hằng Đỗ, Nguyen Lam, Linh Vũ, Hoàng Thị Diệu, Yanell Bự, Vũ Nhật Linh, Thuy Linh, Bơ Heoboo, Hữu Hạnh, Hang Tran, Thủy Ruby, Huyền Cano, Ngô Thanh Hải

Bạn thử dùng tool này nha. Rất hay đó https://gitignore.io

Trả lời 10 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Duy Tuấn

Thêm Trả Lời