Xcode: .gitignore

Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Phúc Lê, Bao Ngoc, Quỳnh Anh, Vũ Hoàng, Trần Anh, Duc Otore, Minh Phạm, Nguyen Duy, Hằng Đỗ, Nguyen Lam, Linh Vũ, Hoàng Diệu, Yanell Bự, Vũ Linh, Thuy Linh, Bơ Heoboo, Hữu Hạnh, Hang Tran, Thủy Ruby, Huyền Cano, Ngô Hải
1 Câu Trả Lời

Bạn thử dùng tool này nha. Rất hay đó https://gitignore.io

Trả lời 1 năm trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Tuấn

Thêm Trả Lời