Bài Viết

Tổng hợp bài học về lập trình.

Hiển thị 10 / 666 kết quả
Lập Trình Lập Trình

getMonth() Method

Method getMonth() trả về giá trị của tháng trong năm của đối tượng Date tương ứng đang sử dụng, các tháng được đánh số từ 0 tới 11 tương ứng với từ tháng Một tới tháng 12.

Cú pháp:

dateObject.getMonth()

Ví dụ:

var currentDateTime = new Date("January 15, 2018");
console.log(currentDateTime.getMonth()); // Hiển thị: 0

Lưu ý: JavaScript đánh số thứ tự của tháng bắt đầu từ số 0 và kết thúc bởi số 11.

Ví dụ sau đây sẽ trả về số thứ tự của tháng tại thời điểm hiện tại:

var currentDat...
Lập Trình Lập Trình

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Go (bao gồm chương trình Go compiler và một số tool hỗ trợ khác) trên máy tính sử dụng một trong 3 hệ điều hành Windows, Mac OSX hoặc Ubuntu Linux.

Với các máy tính chạy hệ điều Windows hoặc Mac OSX thì bạn có thể tải về tập tin cài đặt Go ở địa chỉ này.

Cài Đặt Go Trên Windows

Trên Windows sau khi tải tập tin cài đặt Go dành cho Windows về máy bạn chỉ cần click đúp vào tập tin và tiến hành cài đặt Go theo hướng dẫn.

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go ...

Lập Trình Lập Trình

Rest parameter trong ES6 giúp chúng ta có thể định nghĩa một hàm với số lượng tham số có thể thay đổi tuỳ ý. Hay nói theo cách khác khi chúng ta không biết chắc chắn số lượng tham số cần có của một hàm chúng ta có thể sử dụng rest parameter.

function f(param_1, param_2, ...rest_parameter) {
  // ...
}

Cú Pháp Rest Parameter

Rest parameter được phân biệt với các parameter thông thường thông qua 3 dấu chấm ... được đặt phía trước tên của parameter đặc biệt này:

function f(param_1, param_2, ...rest...
Lập Trình Lập Trình

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void

Integer

Kiểu dữ liệu integer hay int này dùng để biểu diễn các số nguyên. Ví dụ:

#import <Foundation/Foundation.h>

int main()
{
   NSLog(@"Năm nay là năm : %i\n", 2015);

   return 0;
}

Để tối ưu hóa bộ nhớ khi làm việc với số nguyên, Objective-C còn cung cấp thêm các kiểu dữ liệu nhỏ hơn là tập hợp con của kiểu int. Bảng dưới đây sẽ liệt kê các kiểu dữ liệu con, ...

Python Python
Cài Đặt Python Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính...
Cài Đặt
Lập Trình Lập Trình

Trước khi bắt tay vào tạo ứng dụng web với Flask chúng ta cần cài đặt một số phần mềm. Ở bài học này chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm sau:

  • Python phiên bản 3.x
  • PostgreSQL database dùng lưu trữ dữ liệu ứng dụng
  • Virtual Python Environment hay Virtualenv là một công cụ dùng để tạo biến môi trường Python trong phạm vi của dựa án

Cài Đặt Python

Phần lớn các bạn khi tìm đến bài học này cũng đã đều đã cài Python trên máy tính của mình. Tuy nhiên nếu chưa cài đặt phần mềm này thì bạn có thể tham khả...

Mac OS X Mac OS X

Việc cài đặt chương trình Homebrew trên Mac OS X khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần chạy một câu lệnh duy nhất như ở dưới đây trên cửa sổ dòng lệnh.