Bài Viết

Tổng hợp bài học về lập trình.

663 kết quả trả về

Thêm Object

Tạo bởi Đình Anh trong Xcode Cơ Bản 28 December 2016

Để thêm object chúng ta sẽ sử dụng thư viện object (Object library). Để hiển thị thư viện này trên thanh menu chọn View => Utilities => S...

Ứng Dụng Hello World

Tạo bởi Linh Nguyễn trong Xcode Cơ Bản 29 December 2016

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ứng dụng Hello World sử dụng Xcode. Sau khi mở Xcode bạn click vào menu File chọn New và click Proj...

Chỉnh Sửa Object

Tạo bởi Đình Anh trong Xcode Cơ Bản 26 March 2019

Trong phần này chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện của các nút button vừa mới được thêm vào View Controller ở phần trước. Trên menu bấm chọn ...