RESTful Web Services là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên không ít người cảm thấy khó h...
Restful hiện đang là thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong lập trình web và việc hiểu rõ được thuật ngữ này là rất quan t...
Cài đặt Python Nhiều máy tính được bao gồm Python vào những phần mềm cài sẵn mặc định. Để kiểm tra máy tính của bạn đã có Py...