Link liên kết là một thành phần quan trọng trong một website. Thông thường một website ví dụ như website https://www.codehub....
Bài học này và những bài học kế tiếp sẽ hướng dẫn cách sử dụng form Validation. Form Validation Bài học này và các bài học t...
Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho bạn 3 gói thư viện là MySQLi, PDO và MySQL. Tuy nhiên, team phát triển...
Biến Trong Python Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Dữ liệu được lưu trữ trong một bi...
Trước khi tìm hiểu về Git bạn cần nắm vững về thuật ngữ Version Control System (VCS). VCS Là Gì VCS viết tắt của Version Con...