Bài Viết

Tổng hợp bài viết về học lập trình.

5.131 kết quả trả về

Callback Là Gì

Tạo bởi Nam Nguyễn 19 March 2016

Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tí...