Hiển thị 10 / 4.222 kết quả
Lập Trình Lập Trình

Phiên bản 7.2 của PHP mới được ra mắt gần đây cải thiện một số lỗi trong PHP 7.1 đồng thời tăng tốc độ thực thi chương trình. Tuy nhiên package cài đặt PHP 7.2 chưa có trên kho phần mềm chính thức của Ubuntu và để cài đặt phiên bản này bạn cần sử dụng tới

Lập Trình Lập Trình

Trong CSS các thuộc tính margin được sử dụng để căn lề cho phần tử:

  • margin-top: Căn lề trên.
  • margin-right: Căn lề phải.
  • margin-bottom: Căn lề dưới.
  • margin-left: Căn lề trái.
  • margin: Căn lề tất cả các bên.
Lập Trình Web Lập Trình Web

Session là một khái niệm phổ biến được dùng trong lập trình các website có kết nối với cơ sở dữ liệu database. Đặc biệt các chức năng như đăng nhập, đăng xuất người dùng sẽ khó có thể thực hiện được nếu không sử dụng session. Việc giao tiếp giữa trình duy