4.219 kết quả trả về
PHP PHP

Đây là một trong những câu hỏi khiến rất nhiều lập trình viên phải bỏ ra không ít thời gian để tìm câu trả lời cho nó. Cũng đã có rất nhiều những tài liệu trên mạng giải thích về thuật ngữ này. Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân tôi, phần lớn đều chưa đưa ra được những dẫn giải cụ thể, dễ hiểu và dễ tiếp cận. Để giải đáp thắc mắc này thì ở bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau giải mã thuật ngữ này.

Active Record Là Gì

Một định nghĩa theo tôi là đơn giản nhất về thuật ngữ này sẽ như sau:

Nếu đọc ...

Lập Trình Lập Trình
  • PHP là viết tắt của cụm từ "PHP: Hypertext Preprocessor"
  • PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở miễn phí
  • PHP được dùng để tạo ra các ứng dụng web chạy ở phía máy chủ (server)
  • PHP là một trong những ngôn ngữ lập
Lập Trình Lập Trình

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy ra dữ liệu trả về thông qua 1 trong 2 thuộc tính sau:

  • responseText: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu chuỗi.
  • responseXML: Sử dụng thuộc tính này khi dữ liệu trả về thuộc kiểu XML.

Thuộc Tính responseText

Thuộc tính responseText được sử dụng khi kết quả trả về không thuộc kiểu XML. Cách sử dụng thuộc tính này khá đơn giản:

// cấu hình XMLHttpRequest
xhttp.open("GET", "/get-...