Bài viết này tôi xin được gửi tới cho tất cả những lập trình viên những người đang cống hiến phần lớn thời gian bên chiếc máy...