Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

JSONP là gì

Tạo bởi Trung Võ 30 December 2016

Dù đã đọc nhiều tài liệu về JSONP nhưng em vẫn không hiểu chính xác JSON là gì. Theo em hiểu thì JSON là kiểu dữ liệu còn JSONP là gì? Kiểu dữ liệu, hàm trong JavaSc...

Dashboard là gì

Tạo bởi Ánh Thủy 12 October 2018

Ai biết dashboard là gì giải thích giúp mình với!

Mình mới học về lập trình web gặp thuật ngữ này mà không hiểu nghĩa là gì. Dashboard là một ứng dụng web...

javascript:void(0) là gì?

Tạo bởi Phạm Vũ 01 January 2017

Thuộc tính href của link liên kết thỉnh thoảng được đặt với giá trị là javascript:void(0). Mọi người cho mình hỏi giá trị này là của HTML ha...