Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

JSONP là gì

Tạo bởi Trung Võ 30 December 2016

Dù đã đọc nhiều tài liệu về JSONP nhưng em vẫn không hiểu chính xác JSON là gì. Theo em hiểu thì JSON là kiểu dữ liệu còn JSONP là gì? Kiểu dữ liệu, hàm trong JavaSc...