Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

Buffer là gì

Tạo bởi Quỳnh Anh 30 December 2016

Gần đây em hay gặp thuật ngữ buffer được sử dụng rất nhiều trong các tài liệu hướn dẫn trên mạng nhưng không hiểu rõ chính xác thì buffer là gì và buffer c...