Hiển thị 10 / 644 kết quả
PHP PHP

Trong file PHP mình có một array với 5 phần tử như sau:

<?php
$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
?>

Giờ nếu muốn xoá phần tử thứ 2 trong mảng là Banana thì làm thế nào?

PHP PHP

Em có tìm hiểu về khái niệm cronjob trong Linux nhưng thấy các ví dụ chỉ áp dụng cho các tác vụ liên quan tới hệ thống và chạy trực tiếp sử dụng cửa sổ dòng lệnh.

Trường hợp của em cần viết cronjob để hỗ trợ việc gửi email tới khách hàng hàng tuần và đoạn mã lệnh này được đặt trong một controller trong ứng dụng PHP (sử dụng Yii framework):

class EmailHelper {
  public function sendPromotionEmail() {
    # mã lệnh gửi email tới tất cả các khách hàng
  }
}

Với yêu cầu như trên thì có cách ...

Java Java

Em có một biến được lưu theo kiểu dữ liệu là string và có cấu trúc JSON:

{
  source_link: "http://example.com/link.html",
  image_thumbnail: "http:/example.com/imgages/test.jpg",
  metadata: {
    last_updated: "2017-05-11",
    category: "Entertainment"
  }
}

Các bác cho em hỏi làm thế nào có thể parse được chuỗi này để lấy ra các thuộc tính bên trong như source_link, image_thumbnail và cà category trong metadata?

Web Server Web Server

Team mình đang làm một ứng dụng app mobile chức năng chính là để người dùng vào review nhà hàng, quán ăn. Hiện tại tụi mình đang phân vân giữa việc lựa chọn Apache hay Nginx làm web server chạy app. Apache thì hầu hết các mem của team mình đều từng làm quen và có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên dựa trên performance thì mình thấy Nginx chịu tải tốt hơn và ngốn ít RAM nhưng không biết thực sự có đúng hay không và đặc biệt với một ứng dụng nhỏ user chưa tới 10 ngàn thì Nginx có tốt hơn Apache hay khôn...

jQuery jQuery

Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau:

TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)')

Sau đó em có chuyển sang sử dụng cách viết tương tự:

$(function() {
  alert("OK");
});

Nhưng vẫn không hết lỗi. Em mới tìm hiểu về Wordpress nên không rõ cấu trúc của nó ra sao. Ai biết xin chỉ giúp em cách làm với ạ?

HTML HTML

Mọi người cho em hỏi trong jQuery làm cách nào để chọn một option từ một dropdown menu tạo ra bởi thẻ <select>?

Ví dụ như em có một đoạn HTML như sau:

<select name="gender">
  <option value="false">--Vui lòng chọn---</option>
  <option value="0">Female</option>
  <option value="1">Male</option>
</select>

Thì nếu như muốn chọn option với giới tính là Male thì phải làm sao?