Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

Glyphicon không hiển thị

Tạo bởi Huyền SuBy 01 January 2017

Sau khi tải Twitter Bootstrap về và nhúng Twitter Bootstrap và thấy hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi viết đoạn mã để sử dụng icon trong glyphicon thì không thấy ...

Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Tạo bởi Tram Anh 01 January 2017

Làm sao để xoá ký tự cuối cùng trong một chuỗi sử dụng PHP?

Ví dụ mình có chuỗi ban đầu:

$str = "PHP ";

Sau khi xoá chuỗi cuối kết quả s...

PHP: Xử lý ngày tháng trong PHP

Tạo bởi Vuong Nguyen 14 September 2018

Em đang học PHP, và đang học đến phần xử lý ngày tháng. Mọi người cho em hỏi :

  1. Trong PHP có các hàm xử lý ngày tháng nào ạ?
  2. Làm ...