Trên thư mục của ứng dụng em tạo một tập tin .htacess để chuyển tiếp người dùng từ địa chỉ URL không có www về có www như sau...
Em đang học PHP, và đang học đến phần xử lý ngày tháng. Mọi người cho em hỏi : Trong PHP có các hàm xử lý ngày tháng nào ạ?...
Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng ch...