Anh (chị) cho em hỏi giữa ASP và ASP.NET Khác nhau như thế nào vậy? Theo em hiểu thì ASP là một ngôn ngữ làm web giống như P...
Khi báo cáo task phải làm em thấy một số anh trong công ty nói rằng đang refactor code. Em không hiểu lắm nhưng cũng không có...
Câu hỏi được đưa ra trong buổi phỏng vấn cho ứng viên: Phiên bản mới nhất của HTML tới thời điểm này là HTML5 được chính thức...
Các bác cho em hỏi trong PHP nếu muốn lấy ra ký tự cuỗi trong chuỗi thì sẽ làm như thế nào? Ký tự cuối tính bao gồm cả ký tự...
Khi học về HTML thì em được hướng dẫn là có thể đặt tên file theo 2 cách khác nhau đó là sử dụng phần mở rộng là .html hoặc ....
Tạo bởi Truc Le 09 November 2018