Chào mọi người, Em gặp phải một vấn đề về CSS đó là giờ em có một trang HTML và muốn tạo background ảnh cho toàn bộ trang (p...