Câu Hỏi

Tổng hợp câu hỏi về học lập trình.

596 kết quả trả về

Khác nhau giữa curl và wget

Tạo bởi Huy Pro 13 February 2017

Khi theo dõi một số bài hướng dẫn thì em thấy cả hai thằng wgetcurl đều có thể được dùng để download trang web, tập tin... Vậy thì nên sử dụng...

PHP không chạy trên Apache Web Server

Tạo bởi Minh Tran 30 December 2016

Làm theo hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu nhưng sau khi truy cập vào một địa chỉ URL trỏ tới một tập tin PHP để kiểm tra thì máy chủ không thực thi mã PHP, có ai...