.htaccess trong Nginx

Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong phần mềm này. Mọi người cho mình hỏi trong Nginx có hỗ trợ tập tin .htaccess như trong Apache hay không?

Được hỏi 2 giờ trước
Bình chọn bởi: Hằng Đỗ, Linh Nguyễn, Minh Tran, Phúc Lê, Huyền SuBy, Ánh Thủy

Thêm Trả Lời