.htaccess trong Nginx

Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong phần mềm này. Mọi người cho mình hỏi trong Nginx có hỗ trợ tập tin .htaccess như trong Apache hay không?

Được hỏi 9 tháng trước
Bình chọn bởi: Linh Nguyễn, Minh Tran, Phúc Lê, Huyền SuBy, Ánh Thủy, Đức Tuấn, Ngọc Nguyễn, Nguyễn Đạt, Vũ Văn Tân, Hà Anh, Thu Hang, Truc Le, Hữu Hạnh, Bin Phan, Hang Tran, Phạm Vũ, Huyền Cano, Phuong Jenny, Đức Nam, Lê Trung, Anh Tuấn, Hải Phạm, Ánh Linh, Phạm Huy, Bảo Davis, Hanh Nguyen, Đinh Quang Huy, Trần Diễm, Vân Trần, Khoi Tran

Nginx không sử dụng tập tin .htaccess giống như Apache nhưng có cung cấp cơ chế tương tư thông qua mô-đun rewrite.

Bạn có thể tham khảo document về các viết các chỉ thị (luật) khi sử dụng mô-đun rewrite ở địa chỉ này.

Trả lời 3 ngày trước

Ngoài cách tham khảo tài liệu của @Đình Anh đưa ra ở trên thi bạn còn có tool online để hỗ trợ việc chuyển các chỉ thị trong .htaccess sang chỉ thị tương ứng dùng bởi NginX.

Tool mình hay sử dụng l winginx thấy khá ok tuy nhiên trong một số trường hợp (ít xảy ra) thì các chỉ thị có thể không hoàn toàn chính xác nên bạn cần kiểm tra kỹ sau khi convert.

Trả lời 3 ngày trước

Thêm Trả Lời