.html và .htm khác nhau như thế nào?

Khi học về HTML thì em được hướng dẫn là có thể đặt tên file theo 2 cách khác nhau đó là sử dụng phần mở rộng là .html hoặc .htm. Em thắc mắc là .html.htm khác nhau như thế nào? Hiện tại thì em thấy các trang HTML đều sử dụng phần mở rộng là .html mà chưa thấy trang nào sử dụng .htm.

Được hỏi 2 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyen Vinh, Vũ Huy Hoàng, Nam Nguyễn, Torrest Vũ, Lê Anh, Ánh Linh, Phúc Lê, Giang River, Vân Trần, Truc Le, Tuấn Anh, Ngô Thanh Hải, Hang Tran, Anh Tuấn, Thuy Linh, Bao Ngoc, Lê Hạnh, Hoan Capy, Tram Anh, Hani Ngoc, Ngọc Nguyễn, Nguyen Lam, Đăng Duy, Quỳnh Anh, Tân Late, Minh Phạm, Uni Moon, Đồng Tuyết, Hải Phạm, Hoàng Thị Diệu, Roy Trịnh, Hang Pham, Trần Anh, Thành Công, Khuê Vũ, Minh Tâm, Yanell Bự, Đinh Quang Huy, Dương Nguyễn

Về cơ bản thì hai phần mở rộng này giống nhau, còn việc chọn cái nào thì là do tùy chọn của từng cá nhân thôi, mình thì sẽ chọn .html do mọi người quen với phần mở rộng này rồi.

Trả lời 2 tháng trước

Thêm Trả Lời