39

.html và .htm khác nhau như thế nào?

Được hỏi 4 tháng trước  |  chỉnh sửa

Khi học về HTML thì em được hướng dẫn là có thể đặt tên file theo 2 cách khác nhau đó là sử dụng phần mở rộng là .html hoặc .htm. Em thắc mắc là .html.htm khác nhau như thế nào? Hiện tại thì em thấy các trang HTML đều sử dụng phần mở rộng là .html mà chưa thấy trang nào sử dụng .htm.

1 Câu Trả Lời
25

Về cơ bản thì hai phần mở rộng này giống nhau, còn việc chọn cái nào thì là do tùy chọn của từng cá nhân thôi, mình thì sẽ chọn .html do mọi người quen với phần mở rộng này rồi.

Trả lời 4 tháng trước

Trả Lời Cho Câu Hỏi