HTML Cơ Bản

HTML là ngôn ngữ cơ bản và phổ biến nhất và được dùng để tạo ra tất cả các website trên thế giới. Không một website nào có thể tồn tại mà không dùng HTML.

Trong bài học này bạn sẽ được học cách viết mã lệnh HTML để tạo ra một website cho chính mình.

Khoá học được viết để giúp các bạn chưa biết gì về ngôn ngữ này có thể nhanh chóng nắm được các kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất trong HTML. Trong suốt quá trình học bạn sẽ được thực hành viết mã lệnh với các ví dụ minh hoạ có độ tương tác cao.

Danh Sách Bài Học

Giới Thiệu

HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)...

Thẻ

Thẻ HTML là một trong các thành phần quan trọng nhất trong ngôn ngữ HTML....

Phần Tử và Thuộc Tính

Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong...

Thẻ Đề Mục

Các thẻ đề mục (còn gọi là thẻ heading) dùng để đánh dấu các đề...

Văn Bản

Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ...

Link Liên Kết

Link liên kết là một thành phần quan trọng trong một website. Thông thường một...

Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 thẻ tự đóng là <br> và...

Hình Ảnh

Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ <img>: &lt;img src="http://www.hoclaptrinh.org/img/logo.png" width="200"&gt; ...

Tạo Danh Sách Với Thẻ <ol> và <ul>

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một danh sách trong HTML...

Tiêu Đề Trang

Một website sẽ có một hoặc nhiều trang (web) khác nhau. Và mỗi trang web...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi