Học AJAX

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng AJAX, cách thay đổi nội dung của trang web mà không cần phải yêu cầu người dùng tải lại trang.

Danh Sách Bài Học

XMLHttpRequest

Công nghệ AJAX được phát triển dựa trên đối tượng XMLHttpRequest. ...

Request

Để gửi một yêu cầu tới máy chủ chúng ta sử dụng hai phương thức...

Response

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể...

Giới Thiệu

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất...

Sự Kiện

Khi gửi yêu cầu tới máy chủ sử dụng AJAX thì thông thường chúng ta...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi