Lập Trình Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

learners lessons price

Bài hướng dẫn này khá đặc biệt bởi vì nó được thiết kế dành riêng cho các bạn mới bước vào học lập trình. Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được tìm hiểu về:

  • Những khái niệm cơ bản và quan trọng trong lập trình
  • Các bước chi tiết để viết ra một phần mềm
  • Quá trình máy tính chạy một phần mềm
  • Viết một phần mềm máy tính đầu tiên