Lập Trình Website Với PHP và MySQL

Xây dựng website sử dụng PHP và MySQL là khóa học được thiết kế dành cho người mới bắt đầu với mục đích giúp các học viên làm quen với ngôn ngữ server PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Khóa học được chia thành các bài học nhỏ với mỗi bài tương ứng với một tính năng sẽ xây dựng. Kết thúc khóa học này bạn sẽ được trang bị các kiến thức đầy đủ để có thể tự tin làm việc với PHP và MySQL.

Để có thể nắm bắt được tốt nhất các kiến thức trong khóa học, các bạn học viên cần phải có những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Mặc dù, khóa học được thiết kế hướng vào việc thực hành làm chủ đạo đôi khi chúng tôi cũng sẽ nhắc lại những kiến thức quan trọng mà người học có thể chưa được dạy trước đó. Ngoài ra, người học nên làm theo thứ tự của các bài học từ đầu tới cuối. Sau khi đã nắm rõ các kỹ năng trong khóa học thì có thể quay lại học theo thứ tự bất kỳ trong trường hợp cần tham chiếu tới một bài học nào đó.

Truy cập vào địa chỉ sau để tải source về máy

Danh Sách Bài Học

Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường...

Tìm Hiểu Về Nội Dung Website

Phần này chúng ta sẽ phân tích về nội dung website mà chúng ta sẽ...

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu: Từ các phân tích ở phần trước chúng ta...

Thêm Dữ Liệu vào Database

Phần này chúng ta sẽ thực hiện việc thêm vào bảng students danh sách 3...

Kết Nối Với Cơ Sở Dữ Liệu

Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dẫn cách kết nối với...

Hiển Thị Thông Tin Sinh Viên

Trong phần này, chúng ta sẽ làm việc với các hàm trong MySQLi để hiển...

Chỉnh Sửa Thông Tin

Trong bài học trước chúng ta đã tạo trang admin.php để hiển thông tin sinh...

Lưu Dữ Liệu Sinh Viên

Ở bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo trang save.php để lưu dữ...

Chèn Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách chèn dữ liệu lên CSDL MySQL. ...

Xóa Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách xóa một sinh viên từ từ...

Xác Thực Người Dùng

Sau khi tạo trang login.php, bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo trang authenticate.php. Trang...

Tạo Trang Đăng Nhập

Ở phần này chúng ta sẽ tạo trang đăng nhập sử dụng Form biểu mẫu...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi