Node.js Cơ Bản

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất NodeJS là Javascript. Trước khi NodeJS ra đời, Javascript chủ yếu được sử dụng để nhúng vào HTML sử dụng trên các website cho phép người dùng tương tác với trình duyệt. Với sự ra đời của NodeJS, lập trình viên có thể dùng Javsacript để phát triển các ứng dụng trên máy chủ hoặc các ứng dụng về network.

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau từng bước tìm hiểu về NodeJS. Sau khi tìm hiểu cách cài đặt NodeJS, bạn sẽ được hướng dẫn cách viết các ứng dụng chạy trên command line. Tìm hiểu về cách để đọc nội dung của một file và viết ra file. Ngoài ra bạn cũng sẽ được học cách cài đặt và sử dụng các module thông dụng thông qua Node Package Manager - NPM.

Danh Sách Bài Học

HTTP Server

Ở phần giới thiệu bài học, bạn đã biết NodeJS được dùng để xây dựng...

Giới Thiệu

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript...

Node.js và JavaScript

Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế...

Console

Trong Node.js chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để hiển thị...

File System

Sử dụng module fs trong Node.js giúp chúng ta có thể dễ dàng làm việc...

Module

Module trong Node.js được dùng để tách mã lệnh thành từng phần riêng rẽ (module)...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi