Objective-C Cơ Bản

Objective-C là một trong các ngôn ngữ lập trình số 1 hiện nay được các lập trình viên sử để phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành MacOS và iOS. Khóa học này được thiết kế dành cho các bạn mới muốn làm quen với ngôn ngữ lập trình này. Với việc hướng tới người học mới bắt đầu, Objective-C Căn bản được thiết kế theo hướng tập trung vào những khái niệm căn bản nhưng quan trọng để người bắt đầu có thể nhanh chóng và dễ dàng nắm được những kỹ năng cần thiết của ngôn ngữ này.

Danh Sách Bài Học

Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ...

Giới Thiệu

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được...

Hàm NSLog

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình: ...

Hằng

Tương tự như biến, hằng được sử dụng để lưu trữ các giá trị tuy...

Toán Tử

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng...

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi...

Cấu Trúc Chương Trình

Trong phần này tôi sẽ giải thích cấu trúc chương trình của một chương trình...

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một...

Chuẩn Bị

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cần có...

Hàm

Hàm bao gồm một nhóm các đoạn câu lệnh dùng để thực hiện một nhiệm...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi