PHP Cơ Bản

PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên máy chủ được dùng phổ biến để tạo các ứng dụng web. Được giới thiệu ra công chúng vào năm 1995 tính tới nay PHP đang là một ngôn ngữ được sử dụng hàng đầu để tạo các ứng dụng web. Rất nhiều các website nổi tiếng đã được xây dựng sử dụng ngôn ngữ PHP. Hai trong số đó là trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook và trang bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon.

Khoá học này được thiết kế để phục vụ các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP. Bạn sẽ được hướng dẫn cách cài đặt PHP trên máy tính cá nhân chạy các hệ điều hành khác nhau. Bạn cũng sẽ được tìm hiểu về sự khác biệt giữa ngôn ngữ PHP và chương trình xử lý PHP và sau đó tìm hiểu các tính năng có trong PHP.

PHP

Danh Sách Bài Học

Giới Thiệu

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch...

Cài Đặt PHP

Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ)...

Cú Pháp

Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>. Ví dụ: ...

Echo và Print

Chúng ta có thể hiển thị dữ liệu ra màn hình bằng cách sử dụng...

Biến

Trong quá trình thực thi chương trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ...

Kiểu Dữ Liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu phổ biến...

Phép Toán

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán (hay còn...

Làm Việc Với Chuỗi

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với dữ liệu...

Hàm

Hàm (hay còn gọi là function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm...

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển được sử dụng để điều khiển luồng chạy của ứng dụng. ...

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp lại một...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi