Python Cơ Bản

Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích (general purpose programming language). Chúng được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tính toán thống kê, tài chính ngân hàng hay dùng để giải các thuật toán phức tạp trong nghiên cứu khoa học... Python cũng có thể được sử dụng để viết các phần mềm chạy trên máy tính cá nhân, máy chủ hoặc dùng để viết ứng dụng website, game...

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần cơ bản nhất của Python từ đó bạn có thể viết cho mình các phần mềm phức tạp hơn dựa trên những kiến thức nền tảng này.

Danh Sách Bài Học

Giới Thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để...

Cài Đặt

Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python...

Hello World

Sau khi cài đặt xong Python thì ở bài học này chúng ta sẽ viết...

Cú Pháp

Hãy nhớ lại đoạn mã của chương trình mà chúng ta viết ở bài học...

Biến và Kiểu Dữ Liệu

Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình....

Toán Tử

Trong lập trình một toán tử là một ký tự được sử dụng để thực...

String, List và Tuple

String, List và Tuple là 3 kiểu dữ liệu khác nhau trong Python tuy nhiên...

Dictionary

Dictionary là kiểu dữ liệu chứa một tập hợp các phần tử trong đó mỗi...

Câu Lệnh Điều Khiển

Câu lệnh điều khiển là loại câu lệnh được dùng để điều khiển luồng chạy...

Vòng Lặp

Có hai kiểu vòng lặp khác nhau: ...

Hàm

Trong các bài học trước chúng ta đã từng sử dụng một số hàm có...

Object Oriented Programming

Đa số các đoạn code mà chúng ta tham khảo ở các bài học trước...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi