Ruby Cơ Bản

Bài hướng dẫn ngắn này được tạo ra với mục đích giúp người mới học làm quen với ngôn ngữ lập trình Ruby. Trong vòng 20 phút tiếp theo bạn sẽ được làm quen với những kiến thức cơ bản của Ruby. Khóa học này không yêu cầu bạn cần phải có hiểu biết về lập trình.

Danh Sách Bài Học

Phép Toán

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Ruby hỗ trợ rất nhiều phép toán...

Kiểu Dữ Liệu

Chuôi dùng để biểu diễn các ký tự chữ cái, chữ số, khoảng trắng, dấu...

Câu Lệnh Điều Khiển

Cấu lệnh điều khiển được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình....

Giới Thiệu

Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được sử dụng cho...

Phương Thức

Phương thức trong Ruby tương tự như khái niệm hàm trong một số ngôn ngữ...

Cú Pháp

Một câu lệnh là một chỉ dẫn để máy tính làm một việc nào đó...

Vòng Lặp

Vòng lặp dùng để sử dụng để thực thi một câu lệnh hoặc một đoạn...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi