Ubuntu

Danh Sách Bài Học

Cài Đặt Symfony

Cách đơn giản nhất để cài đặt Symfony trên Ubuntu là sử dụng chương trình...

Cài Đặt Docker

Trên Ubuntu, Docker từ phiên bản 1.7.1 trở lên, có thể được cài đặt thông...

Cài Đặt Wordpress

Wordpress chạy trên LAMP stack (Linux, Apache, MySQL và PHP) do đó trước tiên bạn...

Cài Đặt phpMyAdmin

Để có thể làm theo hướng dẫn của bài viết này yêu cầu trên máy...

Cài Đặt Nginx

Cập nhật danh sách các gói package của Apt trên Ubuntu: ...

Cài Đặt PHP 7

Đối với Ubuntu phiên bản 16.4 trở đi, khi cài đặt PHP sử dụng chương...

Cài Đặt OpenCart

OpenCart là phần mềm cho phép tạo website bán hàng trực tuyến một cách dễ...

Cài Đặt Redis

Trước khi cài đặt Redis trên Ubuntu chúng ta cần cài đặt một số phần...

Liệt Kê Danh Sách User

Đối với Ubuntu, mỗi người dùng (user) được tạo ra trên hệ thống được chia...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi