Xcode Cơ Bản

Nếu bạn đã có những hiểu biết căn bản ngôn ngữ lập trình Objective-C và muốn tạo một ứng dụng iOS nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, khóa học này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bạn có thể tạo được một ứng dụng chạy trên iPhone. Trong khóa học bạn sẽ được làm quen với việc sử dụng Xcode IDE một môi trường phát triển tích hợp rất phổ biến dành cho các lập trình viên iOS, tìm hiểu về mô hình Model-View-Controller và các thành phần UI (User Interface) có sẵn trong Xcode, sử dụng Story Boards để thiết kế giao diện...

Danh Sách Bài Học

Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy...

Làm Quen Với Xcode

Trước khi đi vào việc phát triển ứng dụng, chúng ta cùng bỏ một chút...

Chuẩn Bị

Để bắt đầu phát triển được ứng dụng iOS, bạn cần chuẩn bị một vài...

Chạy Ứng Dụng

Để chạy ứng dụng Hello World vừa mới tạo ra, trên Xcode bạn click nút...

Interface Builder

Interface Builder là một công cụ rất hữu ích trong Xcode. Trong bài học này...

Thêm View Object Vào Trong View

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm các nút button vào trong View...

Chỉnh Sửa Object

Trong phần này chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện của các nút button vừa...

Ứng Dụng Hello World

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ứng dụng Hello World sử dụng...

Thêm Object

Để thêm object chúng ta sẽ sử dụng thư viện object (Object library). Để hiển...

Xoá và Kết Nối Object

Trong phần trước, khi thêm vào Navigation Controller Object, object này được đùng để quản...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi