Nhúng jQuery

Đình Anh

Để nhúng thư viện jQuery vào trong trang HTML bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau:

Sử Dụng CDN

Với cách nhúng này chúng ta sẽ không phải tải file jQuery về máy mà sẽ sử dụng file jQuery có sẵn trên một máy chủ CDN. Máy chủ CDN (viết tắt của Content Delivery Network) dùng để phục vụ việc chia sẻ các file trên internet và thường được tài trợ bởi các công ty công nghệ nổi tiếng như Google, Microsoft...

Trong đoạn mã dưới đây đây chúng ta sẽ sử dụng CDN của Google:

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

Chạy

Tải Về jQuery

Với cách nhúng này bạn sẽ cần phải tải jQuery về máy sau đó nhúng file tải về vào trong trang HTML sử dụng thẻ <script>. Bạn có thể tải jQuery bằng cách truy cập vào địa chỉ liên kết https://jquery.com/download/. Tại thời điểm viết khóa học này phiên bản mới nhất là 1.11.3 và chúng ta sẽ sử dụng phiên bản này trong khóa học này.

Sau khi tải xong bạn sẽ nhúng file này vào trang HTML sử dụng đoạn mã sau:

<script type="text/javascript" src="./jquery.1.11.3.min.js"></script>

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan

 • JavaScript Object Oriented

  Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình phổ biến hiện nay. Trong khoá học JavaScript...
 • AngularJS Cơ Bản

  AngularJS là một khung làm việc JavaScript phổ biến để tạo ra các ứng dụng 1 trang single page appli...
 • Học AJAX

  Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng AJAX, cách thay đổi nội dung của trang web m...
 • JavaScript Cơ Bản

  JavaScript là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng được sử dụng trong hầu hết các website trên thế giới...