jQuery cuộn lên đầu trang

Chào mọi người,

Mình có một trang với nội dung dài và cần tạo một biểu tượng ở phía cuối trang để khi người dùng cuộn xuống cuối trang và click vào biểu tượng này thì trình duyệt sẽ kéo về đầu trang. Mình muốn hỏi có cách nào sử dụng jQuery để làm việc này không vậy?

Mình đang sử dụng jQuery phiên bản 1.9.

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Vũ Văn Tuấn, Nguyen Thuy Trang, Minh Phạm, Trung Võ, Kim Hani, Bao Ngoc, Quang Nguyen, Hằng Đỗ, Ngô Thanh Hải, Tân Lê, Vũ Nhật Linh, Đình Anh, Ngọc Nguyễn, Minh Tâm, Phạm Vũ, Khoi Tran, Hiệp Bùi, Khánh Duy, Roy Trịnh, Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Hiển, Linh Nguyễn, Lê Huyền Trang, Nguyễn Duy Tuấn, Phạm Huy, Hanh Kute, Thu Thủy, Tân Late, Torrest Vũ, Đức Nam, Tony Huynh

Sử dụng phương thức .scrollTop(value) trên đối tượng jQuery trả về từ bộ chọn phần tử body:

$(".icon-scroll-top").click(function(e) {
    e.preventDefault();
    $("body").scrollTop(0);
});

Nếu không truyền vào đối số là giá trị của vị trí thanh cuộn scrollbar thì phương thức scrollTop() sẽ trả về giá trị theo pixel vị trí của thanh cuộn trên trang tính từ đầu trang.

Trả lời 1 ngày trước

Thêm Trả Lời