1 Câu Trả Lời

Phan Quang Phan Quang

- Câu trả lời cho câu hỏi này là được, sử dụng jQuery plugin này với hạn chế là url có dạng file://.

- Câu trả lời chính xác là không, vì jQuery là front-end library, không áp dụng được cho file (system - server operation). Cách đơn giản là dùng jquery gửi lệnh lên server (back-end) để server thao tác với file.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan