jQuery viết dữ liệu lên file?

Sử dụng jQuery có cách nào để viết dữ liệu lên file trên máy tính người dùng không vậy mọi người?

Hói 9 tháng trước

- Câu trả lời cho câu hỏi này là được, sử dụng jQuery plugin này với hạn chế là url có dạng file://.

- Câu trả lời chính xác là không, vì jQuery là front-end library, không áp dụng được cho file (system - server operation). Cách đơn giản là dùng jquery gửi lệnh lên server (back-end) để server thao tác với file.

Trả lời 9 tháng trước

Viết Trả Lời: