02 Back-end Devs (Ruby, Ruby on Rails)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11

The Job

 • Phát triển các tính năng từ ý tưởng đến sản phẩm
 • Tham gia với các quản lý để thảo luận, đưa ra giải pháp để cải thiện sản phẩm

 • Làm việc với UX/Design team, frontend team, mobile team tạo ra API hỗ trợ, các tính năng/logic để hoàn thành tính năng/sản phẩm

Your Skills and Experience

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sử dụng Ruby/Ruby-on-Rails trên 1 dự án đã chạy thực tế
 • Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ JavaScript, Python, Java, Go là một lợi thế lớn

 • Có kinh nghiệm về front-end: dùng CSS framework (Bootstrap, Foundation, ...), JQuery

 • Có kĩ năng giao tiếp (đặc biệt là viết) tốt

 • Có kĩ năng tổ chức: quản lý công việc cá nhân

Why You'll Love Working Here

 • Làm việc và học tập cùng team startup công nghệ xịn, đã từng làm ra các sản phẩm trăm nghìn người dùng
 • Nhận được cổ phần từ chương trình cổ phần thưởng, trở thành một trong những người làm chủ startup
 • Cơ chế lương thưởng tăng hàng kỳ 7-20%

Việc Làm Liên Quan

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11
Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-11